Kuidas muutub meie elu tulevikus?
Kes saavad tulevikust kõige suuremat kasu? Need, kes oskavad seda ette näha. Ennustamine on aga üks tänamatu tegevus, mida pole siiani suutnud keegi päris täpselt selgeks õppida. Mida aeg edasi, seda keerulisem on tulevikku ette näha, sest muutujaid on järjest rohkem ja protsessid on järjest kiiremad ning mastaapsemad. Ometi on asju, mida võib tuleviku kohta juba täna üsna veendunult öelda.

See, kui palju igaüks meist nendest arengustest võidab või kaotab on juba meie endi teha. Kuid tark on alati tuleviku ja uuendustega kursis olla, et siis oma elu vastavalt sellele muuta.

Kaovad väga paljud töökohad

Tehnika ja tööriistad on arenenud alates inimkonna ajaloo algusest. Viimaste aastakümnete arengud on olnud aga eriti murrangulised. Inimene on suutnud leiutada masinad, mille on nad enda heaks tööle pannud. Automatiseerimine on suureks abiks inimkonnale, kuna see tõstab tuntavalt ühiskonna elatustaset ja vabastab inimesed raskest tööst. Tulemuseks on vähem tööd ja tunduvalt parem elu. Miinuseks on aga see, et tänu masinatele on väga paljud inimesed kaotanud töö ja sellega ka sissetuleku.

Tulevik ei ole selles osas erinev. Kõik tööd või tegevused, mida on võimalik asendada robotite või masinatega lõpuks nendega ka asendatakse. Kaugel ei ole aeg, mil meid sõidutavad taksod ilma juhtideta, sest klient sisestab soovitud aadressi taksos olevale ekraanile ning takso sõidab ise GPS koordinaatide järgi sihtkohta. Sama juhtub ka kõigi teiste kutseliste autojuhtidega, sest masin on täpsem, säästlikum, ei jää haigeks, ei hiline ning ei küsi palka juurde. Plussiks on see, et liiklusest kaovad närvilised autojuhid ning väheneb liiklusõnnetuste arv, sest masin on alati valmis reageerima ning masina tähelepanu ei haju.

Juba täna on kasutusel mehitamata poekassad, kus klient saab ise oma kauba sisse skanneerida ning kauba eest ilma nö müüja olemasoluta maksta. Kaovad ka paberlehed ning suurem osa füüsilistest andmekandjatest. Inimesed loevad elektroonilisi väljaandeid ning muusika- ja video pole ammu enam füüsilisel kujul. Kasutusel on algoritmid, mis automatselt ise kirjutavad uudiseid ning tõlgivad need kõikidesse maailma keeltesse.

Tänases meedias on paljud online-artiklid mehhaaniline tõlge mõnest inglisekeelsest artiklist või otsene copy-paste suurettevõtte pressiteatest. Tulevikus saavad tööd palju vähem ajakirjanikke ja tõlketeenuste pakkujaid. Välistatud ei ole ka see, et mõni romaan, mida te tulevikus loete on kirjutatud tehisintellekti poolt või muusika, mida te kuulate on arvutiprogrammi poolt hitivalemi põhjal kokku programmeeritud. Loetelu on põhimõtteliselt lõputu.

Küsimus peitub aga selles, kellele kuuluvad need masinad, mis inimkonda teenivad? Kas masinal on üks omanik või masinad kuuluvad kogukonnale, sest selge on see, et tööd enam kõigile ei jätku. Juba täna peaks iga inimene mõtlema selle peale, kas temale kuulub mõni masin või tööriist, mis teda tulevikus toidaks või kas talle kuulub osa mõnest ettevõttest, mis tänu masinatele tulevikus kasumit teenib. Ka poliitikute üheks suurimaks küsimuseks kujuneb tulevikus see, kuidas jaotada masinate poolt loodud väärtusi inimeste vahel nii, et see ei tekitaks ühiskonnas äärmuslikke protsesse.

Mis aga ei kao on paljud teenused, mida tarbitakse osaliselt inimkontakti või mõnel muul eesmärgil. Alati on neid inimesi, kes sooviksid oma juuksuriga juttu puhuda või siis mõnelt eksperdilt nõu küsida. Teenused, eriti personaalteenused on tulevikus kasvav trend. Neile, kellel puuduvad vahendid ja võimalused masinate ja robotite omamiseks on võimalus pakkuda personaalseid teenuseid ning seeläbi omale elatist teenida. Eeldusel muidugi, et keegi neid teenuseid vajab.

Kasvab nõudlus energia järele

Tulenevalt järjest suuremast automatiseerimisest kasvab jätkuvalt nõudlus energia järele. Muutunud on aga see, et energiat saadakse oluliselt rohkematest allikatest kui täna ning väga suurt tähelepanu pööratakse taastuvenergia ja rohelise energia kasutamisse. Kasutusel on mitmed energiallikad, mida täna veel pole avastatud või pole laiemat kasutust leidnud. Tehnika, mida me kasutame on tulevikus mitmeid kordi energiasäästlikumad kui nad seda täna on. Vaatamata sellele on tulevikus nõudlus energia järele ülisuur ning energia hind kallis.

Tööaeg väheneb

Tulevikus on enamik eluks vajalikke tegevusi automatiseeritud. Toit, riided, eluase, transport jms on saavutanud taseme, kus inimestel pole enam selle saamiseks midagi vaja teha, kuna kõik protsessid on masinate ja robotite poolt kontrollitud. Inimese ülesanne on vaid leida energia, millega seda süsteemi toita. See tähendab, et tulevikus on oluliselt vähenenud ka inimeste tööaeg. Kuna töökohti on vähe ning vajadus nende järele paljudes valdkondades puudub, siis töö on jaotatud suurema hulga inimeste vahel, kes töötavad vahetustega ning oluliselt lühema tööajaga, kui me seda täna teeme. See on ainult hea, sest inimestel tekib rohkem vaba aega tegeleda oma hobidega või veeta aega perekonnaga.

Väga paljud inimesed on vabakutselised

Kuna tööd on vähe, siis suurem osa elanikkonnast on vabakutselised teenusepakkujad. Nad teenivad ise omale elatist ning otsivad ise omale kliente. Ettevõtte loomine on muudetud sedavõrd lihtsaks, et suurem osa elanikkonnast on ettevõtjana registreeritud ning maksavad ise omale palka. See muudab ka ärimaailma tänasest oluliselt värvikamaks – lisanduvad teenused ja tooted, mida täna keegi veel ei paku. Suurima osa moodustavad elektrooniliste teenuste ja lahenduste pakkujad. Suur turg on ka erinevatel nutiseadmetel ja lahendustel, mis muudavad inimese elu lihtsamaks ja huvitavamaks. Domineerivad erilahendused ja ainulaadsus – kaovad suured korporatsioonid, sest turg on täitunud väikestest ettevõtetest, mis pakuvad lihtsaid ja paindlikke personaal-lahendusi. Kui täna võib igaüks ise kodus mobiiletelefonile äpi valmistada või omale internetis kodulehe teha, siis tulevikus saab igaüks ise omale samamoodi riideid, kodumasinaid, mööblit jms valmistada ning seda ka teistele pakkuda. 3D printer on tulevikus tavapärane nähtus majapidamises.

Avalduvad talendid

Kuna vaba aega on inimestel rohkem kui varem, siis tegelevad inimesed järjest rohkem sellega, mis neid huvitab ning mis neid inspireerib. Kuulatakse rohkem oma südame häält, mitte ei tegeleta sellega, mis rohkem raha sisse toob, sest tulevikus on inimeste sissetulekud rohkem tasakaalus ning enam ei mõelda sellele, kuidas saaks teistest rohkem raha teenida. Prioriteediks muutub see, kuidas saaks rohkem tegeleda sellega, mis on inimese südames. Tänu sellele avaldub üha suurem hulk talente. Kui täna pakuvad erinevad telesaated võimalusi inimestel oma talenti avada ning ennast maailmale tutvustada, siis tulevikus on see veelgi võimendatud ning me kuuleme inimestest, kellest me tänases maailmapildis midagi ei teaks, sest ta on liialt hõivatud oma tavatööga ning ei saa kunagi oma annet proovile panna.

Inimene sööb vähem

Raske füüsiline töö on järjest vähem inimeste kanda. Meil on kasutada järjest võimsamad ja suuremad masinad ning inimene ei pea tegema muud kui nuppu vajutama. See tähendab, et inimene kulutab ka oluliselt vähem energiat, kui ta seda vanasti tegi. Tulemuseks on ülekaal ja sellega kaasnevad haigused. Tulevikus on inimesed omale teadvustanud, et toitu tuleb tarbida vastavalt vajadusele, ehk siis selle järgi, kui palju energiat on vaja toidust saada, selleks, et päevased tegevused oleksid vastava koguse energiaga kaetud. Ka toit on oluliselt muutunud – suurem osa elanikkonnast toitub tehistoidust, mis on laborites kokku pandud ning koostatud vastavalt inimeste vajadustele.

Kõik inimesed kasutavad internetti

Internet on tulevikus kõikjal meie ümber. Tõenäoliselt on internet muutunud üliodavaks või on hoopiski kõigile tasuta kättesaadav. Enamik tööriistu ja seadmeid, mida me kasutame on ühendatud mingisse elektroonilisse võrku ning on kontrollitavad ka distantsilt. Kuna infovahetus on kättesaadav kõigile, siis kõik kellel on halb elu hakkavad tulevikus üha enam nõudma ka paremat elu. Pikas perspektiivis viib see heaolu ühtlustusmiseni kogu planeedi ulatuses.

Koolisüsteem on totaalselt erinev

Kool tänasel kujul on tulevikus ajalugu. Enam ei ole igas külas oma õpetajat – on vaid mõned parimad, kes on läbinud ränga konkursi ning õpetavad elektrooniliste kanalite kaudu tervet riiki. Õppe kvaliteet on ühtlane ning kõigil on võimalus saada haridust selle parimal kujul. Juurde on tekkinud ka väga palju alternatiivseid õppekanaleid. Domineerivad lühikursused ja kiired ümberõppe kavad. Vähem keskendutakse ebaolulisele ning õppimine on efektiivsem ja eesmärgipärasem. Õppijal on suurem vabadus valida seda, mida õppida ning üldhariduse asemel domieneerivad spetsiifilistele valdkondadele keskenduvad programmid. Õppimine on rohkem seotud elukutse ja tööga ning õpilased on kooli lõpetades tööks paremini ette valmistatud.

Suurim osa inimkonnast tegeleb arvutitööga

Tulevikus peab programmeerimist algtasemel oskama isegi koristajatööd tegev inimene, sest koristustööd teevad masinad, aga masinaid on vaja vastavalt koristatavale objektile programmeerida. Koristaja ülesandeks on võtta ette koristatavate ruumide plaan ning sellest lähtuvalt sisetada programmi koristusplaan ning koristustöö toimub juba plaani järgi ning masinate ja robotite poolt automaatselt. Sama kehtib ka kõige muu kohta: bussijuhtide asemel on näiteks bussijaamas programmeerija, kes paneb bussid liikuma vastavalt plaanile ning jälgib, kas transport toimub graafiku järgi. Suurema osa kontrollidest viib läbi arvuti, kuid siiski on jätkuvalt vaja inimest, kes omakorda monitorilt aruandeid ning tööprotsessi jälgib. Programmeerimine on tulevikus 20% tööde tavapärane osa.

Rahandus ja majandus muutuvad ülitäpseks

Tänu arvutitele ja majandusprogrammidele muutub ülitäpseks ka pakkumise ja nõudluse ning laoseisu ja tootmisprotsesside analüüs. Mis tähendab, et vähem toimub ületootmist ning väheneb oluliselt ka jäätmete ja praagi osakaal. See kõik muudab majanduse toimimise efektiivsemaks ning ühtlasemaks. Osaliselt ka paremini prognoositavaks. See tähendab, et hinnad ühtlustuvad ning hinda kujundab varasemast enam pakkumise ja nõudluse tegelik vahekord, mitte kunstlikud muutujad.

Maatüki ostmine muutub peaaegu võimatuks

Kuna maapinda maakerale juurde ei teki, siis kõik kes seda fakti on omale teadvustanud on kokku ostnud maatükid nendelt, keda see teadmine vähem huvitab. Need, kes tulevikus maad omavad on seda kokku ostnud kindla eesmärgiga ning pole huvitatud selle loovutamisest, mis viib olukorrani, kus maatüki ostmine on sisuliselt võimatu või siis võimalik vaid ülikalli hinna eest. Kogu maakera maapind on tulevikus pandud kasumit teenima.

Meditsiin on saavutanud uue taseme

Arstlik läbivaatus ei toimu enam eraldi vastuvõtu alusel ja kindlas kohas vaid see toimub fotoboksi suuruses ruumis, mis asuvad avalikus ruumis ning mida on võimalik kasutada vastavalt kliendi soovile. Tänu sellele saab regulaarset kontrolli teha kasvõi iga nädal, kuid seda kindla tasu eest. Protsess on kiire ning seda saab teha näiteks kasvõi lõunapausil. Tänu sellele avastatakse haigusi oluliselt varasemas staadiumis ning ravivõimalused on seetõttu ka palju paremad. Tulevikus saab inimese sisemisi ja väliseid organeid vahetada ja uuendada, mis tähendab, et surmad ei ole niivõrd enam organite vigadest tulenevad, vaid neid põhjustavad muud asjaolud. Sellest tulenevalt ka inimese elu võimalik oluliselt pikendada. Selleks tuleks juba täna teha kõik, et elada võimalikult kaua, sest see suurendab tõenäosust, et jõuate oodata ära aja, mil meditsiinis suudetakse ellu viia imesid.

Kanep on legaliseeritud enamikes riikides

Kuna kanepil on mitmeid kasutusvõimalusi, alustades energeetikaga ja lõpetades meditsiiniga, siis tulevikus on selle kasvatamine ja kasutamine legaliseeritud enamikes riikides üle maailma. Suur osa plastikust, kütusest, kangastest, ehitusmaterjalidest jms on tulevikus toodetud kanepitaimest.


Last update: 2014-03-11 (Y,M,D)

Read similar articles


2016-02-19 Kuidas hakata minimalistiks?
2016-02-15 Miks on minimalistlik eluviis hea valik?
2016-02-11 Mis on minimalistlik eluviis?
2015-10-27 Kui kõik inimesed hakkaksid reaalselt midagi tootma
2014-05-14 Kui me saame õnnelikuks siis aeg peatub?
2014-04-30 Parem looja kui tarbija
2014-04-29 Majad millest sa tõenäoliselt kuulnud ei ole
2014-03-26 Põhjused miks linnast ära kolida
2014-03-22 Selleks, et nautida ei pea omama
2014-03-11 Kuidas muutub meie elu tulevikus
2014-03-10 Miks on tervis parem kui raha
2014-02-27 Uksumatult nooruslikud inimesed

Dansk | Deutsch | English | Español | Eesti | Français | हिन्दी | Italiano | 日本語 | Latviešu | Lietuvių | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Русский | Suomi | Svenska | Türkçe | 中文

SITEMAP