Parem looja kui tarbija
Inimese olemust ja heaolu kirjeldab üsna hästi see, millised on tema vajadused. On kohatu hinnata tema kõrgema taseme vajadusi ja nende täitmist, kui elementaarsedki vajadused on rahuldamata. Kui inimese energia on suunatud toidule, turvatundele, kuuluvusele ja teistele esmastele vajadustele, siis võib tema kõrgem eesmärk jääda tagaplaanile.

Tahtmata kedagi solvata, tuleb nõustuda, et tarbimisühiskonna suunitlusel on paljud inimesed takerdunud oma madalama taseme eesmärkides ning ei saa seetõttu pürgida kõrgema eneseteadvuseni. Ameerika psühholoog Abraham Maslow on inimese kõige kõrgema taseme vajaduseks nimetanud eneseteostuse. See on soov jätta endast jälg kasutades ära enda täielikku võimete, oskuste ja teadmiste potentsiaali.

Õnnetunne vajaduste rahuldamisest

Heaolu- ja õnnetunne on midagi, mis on tuttav igale inimesele. See tunne võib kesta vaid hetke, kuid see võib olla ka pikaajaline sõltuvalt sellest, mis seda põhjustas. Täis kõhust saadud heaolu kestab vaid seniks, kuni kõht uuesti tühjaks läheb. Uue auto ostmisest tulenev tunnustus kestab vaid seniks, kuni see auto on ihaldusväärne. Armastusega kaasnev õnnetunne kestab seni, kuni jagub tundeid ning seda võib varjutada hirm nende kadumise ees.

Seega, sarnaselt vajadustele võib ka õnnetunde jagada erinevateks astmeteks. Maslow vajaduste püramiid on koostatud arvestades nn keskmist inimest ega kehti nende puhul, kes kõrgema hierarhia saavutamiseks jätavad mõne astme vahele. See tähendab, et meie keskel on inimesi, kes loobuvad madalama taseme vajaduste rahuldamisest selleks, et nautida õnnetunnet, mida tekitab kõrgema taseme vajaduste rahuldamine.

Loomine loob kõrgeima õnnetunde

Looming ja loomine on inimteadvuse kõige kõrgema taseme eneseväljenduse viis. Kuigi eelnev lause võib kõlada keeruliselt, siis looming ei pea tingimata keeruline olema. See on ju kogu aeg olnud osa inimese elust ning ilma selleta poleks elu võimalik. Võib öelda, et vanasti tähendaski elu suurel määral loomist, sest loomingulisus tähendas ellujäämist.

Talupojad ehitasid ise omale majad, laudad, aedikud, tööriistad ja palju muud. Inimene pidi korraga olema disainer ja ehitaja, haljastaja ja aiatööline, stilist ja rätsep, kokk ja jahimees ... Nimekiri on lõputu. Inimene seadis ise omale eesmärgid ning töötas nende elluviimise nimel. Suurema eesmärgi nimel kannatas tihtipeale madalama taseme vajaduste rahuldamine, sest eesmärgi täitmisest tulenev kõrgem õnnetunne oli olulisem, kui hetkeline heaolu.

Kindlasti on igaüks meist teinud midagi sellist, mis on pannud teda unustama tühja kõhu, ebamugava istumisasendi või välised häirijad. See tegevus ongi Sinu kõrgem eesmärk ja õnnetunde allikas, see on miski, mis paneb Sind elama!

Maslow tõi välja, et kõrgeima vajaduse rahuldamiseks tuleb olla aus ja võtta vastutus oma tegude eest, julgeda erineda ning kogeda täielikku tähelepanu. See haakub mõttega, et kui inimene on enda vastu aus, siis ta teeb seda, mis on tema jaoks kõige olulisem, teeb seda täieliku pühendumisega ning selliselt nagu tema ise tahab ... ja vastutab sellega, et võtab endale kogu au ja kiituse või kriitika, mis tehtuga kaasneb.

See tunne, kui oled midagi oma kätega valmis saanud, on imeline. Ühest küljest on see tunnustus iseendale, mis on kõige ausam ja vahetum kontakt iseendaga. Teisest küljest võib see kaasa tuua ka laiema tunnustuse ning ühendada teid inimestega, kes inspireerivad ning jagavad teiega ühiseid ideid ja eesmärke. Lisaks tekib inimesel eriline side oma loominguga ning see annab talle positiivset energiat. Rääkimata sellest, et loomingust võib maha jääda jälg, mis jääb kestma.

Inimene on eemaldunud loomingust

Kurb on tõsiasi, et tarbimisühiskonnas tuleb osata vaid kahte asja: oma tööd ja asjade ostmist. Kui inimese töö ei sisalda loomingulist tegevust, siis puudub ka vajadus selle järele. Kui ta oskab oma tööd, mis eelduste järgi tihti ei muutu, siis puuduvad välised tegurid, mis soodustaks selle inimese loomingulist arengut. Sellisel juhul on lootus vaid sellel, et inimesel endal oleks elus soov midagi luua ja õppida ning seeläbi areneda.

Tarbimine on kõige otsesemalt seotud inimese esmaste vajaduste rahuldamisega: need on füsioloogilised, nagu seksuaal-, vee-, toidu- ja unevajadus. Lisaks võib tarbimine anda ka turvatunnet ning mõnel juhul on tarbimise kaudu võimalik rahuldada armastus- ja kuuluvusevajadust. Kuid see loetelu ei kehti ühtmoodi kõikide inimeste puhul, sest põhjused, miks me armastame või kuulume, on väga erinevad. Kahjuks on meie ühiskonnas ka tunnustust võimalik tarbimisega teenida, mis muudab inimese vajaduste rahuldamise väga lihtsaks: teeni raha ning tarbi!

Kõrgeim vajadus on eneseteostus, mida on osaliselt samuti võimalik rahuldada tarbimisega. See eeldaks, et inimese eneseteostuse eesmärk on otseselt seotud tarbimisega. Sellisel juhul tunneb inimene, et ta on ennast teostanud siis, kui ta tarbib vastavalt oma ootustele. Kuid tarbimisel ei ole lõppu, mis tähendab, et teoreetiliselt ei ole võimalik selle kaudu ennast teostada, sest eesmärk on alati suurem, kui inimene reaalselt tarbida suudab. Alati on olemas keegi, kes on rikkam või tarbib rohkem!

Inimloomuses on soov luua ja teha

Tõenäoliselt ei ole olemas inimest, kes funktsioneeriks üksnes vasaku ajupoolkera toimel, seega on igaühes meist peidus tükike loovust ja kujutlusvõimet. Lisaks loovusele aitab parem ajupoolkera inimesel näha süsteemset tervikpilti ja luua seoseid. Loovad ja uuenduslikud ideed sünnivad samuti paremas ajupoolkeras.

Hea uudis on see, et mõlemat ajupoolkera on võimalik treenida. Et aktiveerida paremat ajupoolkera ning visuaalset mõtlemist, tuleb sellele tööd anda ning vastupidi. See tähendab, et meis igaühes on peidus võimed, mis ootavad vabastamist. Mida rohkem me tegeleme loovate tegevustega, seda rohkem aktiveerub meie parem ajupoolkera. Me ei tea mida me suudame, kui me pole proovinud oma võimete piire.

Lihtsad faktid sellest, et me soovime ise valida omale riietuse, sõiduvahendi, seinavärvi, diivani, telefoni jms näitavad, et sügaval sisimas ei saa me vältida soovi midagi luua. Kõik valikud, mis me elus teeme, on samuti looming. Me ise loome omaenda reaalsuse ja kujundame end ümbritsevat maailma. See ei ole küll loomine kõige algsemas tähenduses, kuid see viitab inimese soovile midagi kujundada. Kui inimeselt jõuga võtta igasugune võimalus ise oma elu ja ümbrust luua või kujundada, siis oleks tulemuseks revolutsioon.

Paljud inimesed ei julge loometööga tegeleda, sest nad arvavad või kardavad, et nad ei saa sellega hakkama või nende looming ei saa positiivset vastukaja. See kartus on asjatu, sest looming on individuaalne ning peegeldab looja eesmärke ja ideid, mitte kriitikute omi. Positiivne on ka see, et loomiseks ei pea alati ise kõike tegema, sest maailm on täis teenusepakkujaid, kes näiteks ehitavad, õmblevad, joonistavad või programmeerivad vastavalt teie soovide järgi.

Selle asemel, et massidega ühte sammu astuda, võib üllatavalt värskendav olla midagi ise teha või tellida enda ideede järgi erilahendus mõnelt väikeettevõttelt. Ka majanduse seisukohalt on see positiivne, sest raha ei liigu üksnes ühes suunas, vaid annab toitu ja peavarju palju suuremalt hulgale inimestele.

Unistused on kõrgeim eesmärk

Kuid vaatame täpsemalt inimese kõrgeima vajaduse sõnastust. See on vajadus jätta endast jälg kasutades ära enda täielikku potentsiaali, milleks inimesel jätkub võimeid, oskusi ja teadmisi. Tugevalt jäävad kõlama sõnad võimed, oskused ja teadmised.

Nüüd kõrvutame pealkirjas vastandatud pooled: looja ja tarbija. Kui loometöö on otseselt seotud võimete, oskuste ja teadmistega, siis selleks, et tarbida, ei ole neid vaja. Piisab näiteks kasvõi lotovõidust.

Need inimesed, kes saaksid omale lubada eneseteostust tänu tarbimisele, on reeglina ennast juba oma tegevusega tõestanud. Nad on teinud või loonud midagi, mis on võimaldanud neil teenida omale keskmisest suurema sissetuleku ning varanduse. Ekslikult võib jääda mulje, et nende heaolu- ning õnnetunne tuleneb majanduslikust edust ja tarbimisest, kuid üsna tõenäoliselt on see seotud sellega, mida nad on oma elus suutnud luua ja saavutada.

Selleks, et saada õnnelikuks, tuleb uskuda oma võimetesse, oskustese ja teadmistesse. Sinus peab olema soov saada paremaks ja targemaks. Kui Sa leiad tegevuse, mida Sa armastad, siis on see lihtne, sest soov areneda tuleb siis Sinust enesest. Selleks, et ennast teostada, tuleb pürgida oma unistuste poole ja uskuda endasse, sest kui loobuda oma unistustest, siis on see sama, mis loobuda eneseteostusest. Kõik unistused on võrdsed, pole olemas paremat või halvemat unistust − nii nagu inimesed on erinevad, on erinevad ka unistused!

Mina tegin oma lapsepõlve ise

"Minu lapsepõlv möödus kui kõige kirevam ja põnevam unenägu. Kodust väljudes ei teadnud ma kunagi, millega see päev lõpeb või mida see päev minu elule juurde annab. Minu päevad koos sõpradega möödusid avastades ja rännates. Me voolisime savist, puidust, tõrvast, kividest ja paljust muust omale ise mänguasju. Kodus olles olid meie lemmikriistadeks käärid, liim ja paber. Ilmavalgust nägid liivast, samblast, puuokstest, lehtedest, kividest jms mängulinnad, kus me mängisime omavalmistatud mänguasjadega. Kui me tahtsime omale riisiteradega täidetud mängupalli, siis me õmblesime selle ise. Kui meil oli mänguautole vaja maja ja garaaži, siis me vajasime vaid paberit, kääre ja liimi. Me kirjutasime ise omale raamatuid ja joonistasime koomikseid. Me ei unistanud millegi saamisest − me tegime kõik omale ise! Kogu meie lapsepõlv oli üks lõputu looming ning inimteadvuse kõrgeim nauding. Looming on saatnud mind läbi elu ning midagi paremat ei oskaks ma iialgi soovida ... "

Toimetuse liige

Viimati uuendatud 28.04.2014Last update: 2014-04-30 (Y,M,D)

Read similar articles


2016-02-19 Kuidas hakata minimalistiks?
2016-02-15 Miks on minimalistlik eluviis hea valik?
2016-02-11 Mis on minimalistlik eluviis?
2015-10-27 Kui kõik inimesed hakkaksid reaalselt midagi tootma
2014-05-14 Kui me saame õnnelikuks siis aeg peatub?
2014-04-30 Parem looja kui tarbija
2014-04-29 Majad millest sa tõenäoliselt kuulnud ei ole
2014-03-26 Põhjused miks linnast ära kolida
2014-03-22 Selleks, et nautida ei pea omama
2014-03-11 Kuidas muutub meie elu tulevikus
2014-03-10 Miks on tervis parem kui raha
2014-02-27 Uksumatult nooruslikud inimesed

Dansk | Deutsch | English | Español | Eesti | Français | हिन्दी | Italiano | 日本語 | Latviešu | Lietuvių | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Русский | Suomi | Svenska | Türkçe | 中文

SITEMAP