Kuhu läheb sinu raha? Millest koosneb toote müügihind?


facebooktwitterpinterestgoogleredditslashdottumblr

Kui tihti mõtlete te poes olles sellele, kuhu või kellele teie raha pärast ostu sooritamist läheb? Kas on see mõni suurtööstur, Wall Streeti investor, kõrvaltänava pagar, transpordifirma töötaja, reklaamiguru, kodus töötav vanaema või alamakstud tehasetööline. Fakt on see, et oma osa teie kulutustest saavad varem või hiljem nad kõik. Kuid kas te olete mõelnud sellele, et te saate ise oma ostudega otsustada kellele ja kuhu teie raha läheb.

Iga toote hinna saab teoreetiliselt jagada osadeks, mis koosneb ideest, materjalist, töötundidest, ettevõtte administratiivkuludest, turundusest, reklaamist, pakendamisest, transpordist, vahendajatest, müügitööst, kasumist, maksudest ja mõnikord ka õhust. Kõik need kulud maksab lõpuks kinni ostja. Seda, kui palju ja kuhu teie raha läheb saab mõistlikke otsuseid tehes ise valida.Idee

Selleks, et midagi toota või luua on vaja ideed. Mõni idee maksab rohkem, mõni vähem. Seetõttu võib idee osakaal olla toodete puhul väga erinev. Kui te ostate poest näiteks köögivilju või puuvilju, siis idee osakaal nende hinnas on sisuliselt olematu. Samas kui te ostate mõnda puuvilja maitselist toodet, siis selle hinnas on ideel juba suurem osakaal. Idee osakaal toote hinnast on suur näiteks kunstitoodetel, koolitustel, erilahendustega teenustel ning teistel loomingulistel tegevustel.

Materjal

Materjalil on hinna kujundamisel väga oluline roll. Kasutades odavamaid materjale on võimalik toota konkurentidest odavama hinnaga tooteid. Samas on odavama materjali miinuseks tihtipeale ka kehvem toote kvaliteet. Materjali hinnaga on võimalik ka mängida. Paljude toormaterjalide hinnad kõiguvad sõltuvalt näiteks hooajast, asukohast ja majandustsüklitest ning suurtel ettevõtetel on nutika strateegia abil võimalik hinnakõikumistest kasu lõigata.

Materjalide varjupooleks on see, et maakera ressursid ei ole lõputud ning üks hetk võib majandust tabada fakt, et maavarade varud on otsa saanud. Seetõttu tuleks võimalusel tarbida neid tooteid, mis on toodetud taaskasutatavast materjalist. Toodet valides tuleks vaadata ka seda, kas tootmisel on materjali raistatud või mitte, kuigi tõenäoliselt on seda taustinfot teadmata raske hinnata. Paljud ettevõtted, kes on materjali kasutamisel säästlikud ja loodussõbralikud on selle üldiselt toote juures ka eraldi välja toonud.

Töötunnid

Selleks, et ideest ja materjalist saaks toode on vaja kedagi või midagi, mis selle toote kokku paneks. Näiteks võib see olla vanaema, kes televiisori ees tugitoolis kampsunit koob või siis masinate kogum, mis tehases automatiseeritud protsessi käigus ülitäpse kiirusega tooteid vormib. See, kas sinu raha läheb tehasele või vanaemale on juba sinu otsustada. Kindel on aga see, et inimtöö läheb järjest kallimaks ning see sunnib tootjaid järjest rohkem masinate poole vaatama, mis tähenab, et järjest suurem osa inimesi kaotavad oma töö.

Väga oluline on ka see, kus tootmine toimub, sest töötunni hind on riigiti erinev ning maailma mõistes on inimeste palgalõhe kohati mitmekümne kui mitte saja kordne. Kohutav on mõelda selle peale, et näiteks õmbleja, kes Aasias särke õmbleb saab ühe särgi õmblemise eest vähem palka kui Euroopas särgipoes leti taga olev müüja, kes särgi kliendile üle leti ulatab. Üks inimene sisuliselt teeb oma kätega materjalist särgi ning saab selle eest vähem palka, kui see inimene, kes selle särgi ühe liigutusega kilekotti paneb ja kliendile kätte annab.

Administratiivkulud

Ettevõte ei saa korralikult toimida kui puuduvad töö tegemiseks vajalikud hooned, töövahendid, spetsialistid ning muud ressursid, mis ettevõtte tööd mõjutavad. Paljudel ettevõtetel on tegutsemiseks võetud ka laen, mis lõpuks tuleb kinni maksta ikkagi kliendil. Kuna iga laenuga kaasneb ka intress, siis saab toodete müügist kaudselt kasu ka pank. Mida suuremad on ettevõtte administratiivkulud, seda suurem on ka toote hind.

Kui ettevõte on halvasti juhitud ning selle toimimine on ebaefektiivne, siis suurendab see ka toodete hinda, sest halvasti juhitud ettevõtte kulud on suuremad ning keegi peab need kulud lõpuks ka kinni maksma. Kulusid saab vähendada mitut moodi. Ettevõte ei pea ostma kõige uuemaid ja kallimaid sõidukeid, ei pea omama kõige uhkemat kontorit, võib lubada töötajatele kodutööd, et säästa kontorikulusid jne jne.

Ühest küljest näitab see kõik muidugi ettevõtte edukust, kuid selle edukuse on kinni maksnud ikkagi kliendid, kelle taskust on see raha tulnud. Seetõttu tuleks alati vaadata ka seda, kas ettevõte suurus ja edukus on loogilises tasakaalus sellega, millised on selle ettevõtte kulutused. Kui väikese töökoja omanik teeb suurettevõte omanikuga võrreldavaid kulutusi, siis ilmselt on see kasum tulnud kellegi higi ja vaeva hinnaga. Alati on erandeid, kuid olgem siiski realistid.

Turundus ja reklaam

Öeldakse, et kui midagi peab reklaamima, siis tõenäoliselt on see halb toode, sest head asja ei pea reklaamima vaid see reklaamib ennast ise. Me kõik teame mis asi on Ferrari, kuid kui palju me oleme enda ümber näinud Ferrari reklaame? Mõni toode on lihtsalt sedavõrd legendaarne, et see ei vajagi erilist reklaami, kuid reaalselt saavad ilma traditsioonilise reklaamita tänapäeval hakkava vaid väga vähesed ettevõtted. Võib ju vaielda, et reklaam on ka see, kui sõber soovitab teisele sõbrale mingit toodet või teenust. Piir reklaami, turunduse ja maine vahel on väga õhuke ning siinkohal ei saa lõplikke ja jäikasid seisukohti ilmselt võtta. Selge on see, et iga reklaam maksab ning selle reklaami maksab kinni lõpuks see, kes läheb poodi ja reklaamitavat toodet ostab. Mida rohkem on reklaami, seda rohkem klient selle eest läbi toote hinna ka maksab.

Pakendamine

Korvi sisse pakendatud tomatid paistavad ikka paremad ja uhkemad välja, kui neid ise suurest kastist kilekoti sisse korjata. Aga kas need on ikka paremad? Kaks korda kallimad on nad küll, aga kas see hind on äkki seesama korvike ning kätetöö, mida korvikese sisse pakendamine nõudis. Heast tahtest ja tasuta ei pakenda tooteid ükski ettevõte. Pakend tuleb samuti kinni maksta ikkagi kliendil. Eriti kurb on kõigi nende uhkete ja suurte pakendite puhul see, et need pakendid lõpetavad prügikastis ning tõenäoliselt segamini koos kogu ülejäänud prügiga, mis tähendab, et see ei lähe ka taaskasutusse. Mõelge kui kohutav oleks see, kui te ostate toote, mille pakend on kallim kui toode ise ... täiesti võimalik, et see on juhtunud.

Õhk

Palju on ka selliseid tooteid, mille puhul tuleb maksta õhu eest. Sisuliselt ei ole siiski tegemist õhuga, vaid see on koondnimetus millega võetakse kokku midagi, mida reaalselt ei eksisteeri või eksisteerib vaid teoreetiliselt. Need on emotsioon, positsioon, staatus ja muud kergesti mõjutatavad aspektid. Kui mõne toote ostuga kaasneb ühiskonna üldine heakskiit ning imetlus, siis on võimalik selle toote hinda tõsta ka selle arvelt, et see on ihaldusväärne ja paljudele kättesaamatu. Kui ülikallid firmatooted jäävad müümata, siis need hävitatakse, mitte ei jagata odavalt laiali, sest see vähendaks nende hinda ning tulevikus neid keegi enam nii kallilt ei ostaks. Ehk siis, on olemas tooteid, mille puhul tuleb rohkem raha välja käia positsiooni ja staatuse tõttu. Kas see seda ka väärt on otsustab igaüks ise.

Transport

Kui toode on valmis, reklaam tehtud ning mõnel tootel ka õhk sisse puhutud, siis tuleb see toode transportida müügikohtadesse. Mida kaugemal asub müügikoht tootmisest, seda suuremad on transpordikulud. Kui te ostate kõrvaltänava pagarilt saiakesi, siis ei pea te selle pärast muretsema, et võibolla maksite te kinni ka selle saiakese lennu, laeva või maismaa transpordi. Kuid mida kaugemal asuva riigi tooteid te ostate, seda suurem osa selle toote hinnast kuulub transpordile. Ehk seda suurema summa andsite te oma sissetulekust kütuse kulutamisele ning planeedi saastamisele. See, et Euroopa tooted on Ameerikas kallid ning vastupidi teab ilmselt igaüks, mis ei tähenda seda, et kui te Euroopas olles ostate kalleid Ameerika tooteid, siis on need kuidagi paremad. Te lihtsalt maksite rohkem vahendajatele ja transpordile.

Vahendajad

Mida rohkemate ettevõtete käest kaup läbi käib, seda kallimaks selle hind kujuneb. Tehas müüb toote maaletoojale, maaletooja müüb toote hulgiettevõttele, hulgiettevõte müüb selle edasi jaemüüjale jne jne. Iga vahendaja tahab saada oma kasumi ning peab maksma ka oma töötajatele palka ja muid kulutusi. Ehk siis, kui te alguses mõtlesite, et te maksate kinni vaid tootmisettevõtte tehased, firmahooned, tehnika, sõidukid, töötunnid, reklaami, pakendamise jms, siis tegelikult maksate te võibolla kinni rohkem kui kolme ettevõtte kulutused. Vanaema käest kampsuni ostmine hakkab juba päris hea mõttena tunduma, seda enam, et tema käest saab tellida täpselt sellise kampsuni nagu ise soovid.

Müügitöö

Kogu eelnev töö eeldab ka seda, et kõik need tooted tuleb ka maha müüa. Müügitööd võib teha väga mitut erinevat moodi. Sõltuvalt sellest on ka müügitöö kulutused erinevad. Kahtlemata meeldivad meile ilusad müügisalongid ning maitseka ja hinnalise sisustusega teenindusasutused. Igaüks peab enda jaoks selgeks tegema, mis ja kui oluline tema jaoks on, sest ka kõik müügikohtade kulud tuleb lõpuks kinni maksta kliendi taskust.

Kasum

Ükski ettevõte ei tööta ilma kasumita. Isegi juhul, kui tegemist on mittetulundusliku või sihtotstarbelise asutusega on mängus kellegi kasu. See ei pruugi olla majanduslik, kasu võib olla näiteks ka emotsionaalne. Nii nagu kogu eelnevaga, tuleb ka see kulutus teha kliendi taskust. Kasumit saab ettevõte muidugi suurendada mitut moodi ning üheks parimaks kasumi suurendamise mooduseks on vähendada kulutusi, mis tihtipeale tähendab ka töötajate palkade vähendamist. Milline kasumi optimeerimise protsess ka ei oleks, mingi osa kasumist tuleb igal juhul ka kliendi arvelt.

Maksud

Ja kõige lõpuks sisaldab kõik eelnev ka erinevaid makse. Olgu need töötajate sotsiaalmaks või toodetele lisatav käibemaks. Pole vist tarvis eraldi välja tuua, et ka selle kulu maksab lõpuks kinni ostja. Niisiis ... järgmine kord kui te midagi poest ostate, siis võite uhkusega mõelda sellele, kui paljusid valdkondi te oma ostuga toetate. Sellest tulenevalt on teil alati võimalus otsustada millist toodet valida ning keda oma ostuga toetada. See valik on meie kõigi enda otsustada!

--